In januari 2020 zijn we overgestapt naar digitaal bankieren. Je moet je er eventjes op toeleggen, maar moeilijk is het niet.

We zijn blij dat we ons niet meer moeten verplaatsen naar het bankkantoor. Betalingen doen en onze uitgaven controleren, dat gaat nu gemakkelijk en snel. Gewoon van bij ons thuis. 

Digitaal bankieren is voor ons alleen maar positief.

Michel et Marie-Jeanne

Marie-Thérèse

"Mijn man regelde onze administratie. Toen ik acht jaar geleden weduwe werd, moest ik dat overnemen. Dankzij mijn kinderen en oudste kleinkind heb ik het gemak van digitaal bankieren ontdekt! Ik hoef niet meer naar de bank, tenzij heel soms voor cash.  Ik doe mijn bankverrichtingen wanneer het mij uitkomt. 
En ik kan op een veilige manier de stand van mijn rekening opvolgen. Heel aangenaam!"

Bankieren via de app heeft mijn leven veranderd!  

Ik kan al mijn verrichtingen en rekeningen bekijken, waar ik ook ben en wanneer ik maar wil. 
Maar vooral: mijn budget beheren lukt zo veel beter.

Alice